bonk7 | e-blogi.pl
Blog bonk7
Ochrona środowiska 2015-07-08

Pojęcie energii jest bardzo szerokie. rozmawiając o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w wiązaniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząstką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Niezależnie od tego z jakim rodzajem energii mamy do czynienia, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przenoszenia energii a także jej transformacji. Przenoszenie energii jest zjawiskiem polegającym na przekazywaniu dowolnej jej części z pewnego miejsca w drugie. Występuje sporo źródeł, z jakich da się otrzymać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania ulic. Niestety po pewnym czasie żródła te, z których dotychczas wydobywaliśmy energię zużyją się. W związku z tym coraz częściej szuka się alternatywnych jej pochodzeń. przypuszcza się, że niedługo stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia uzyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w szczegółowo do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki poruszane mocą wiatru nie są nowym wynalazkiem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wymyślali kolejne sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Używali wiatraków, z tak opracowanym systemem przekładek, aby mogły podnosić worki napełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia regionów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele zalet, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków pogodowych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach wciąż funkcjonują młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach popularne są, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z często niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik poruszany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego przytwierdza się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się spalin. Podobnie energia uzyskiwana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są poruszane wodą płynącą z rzek. Projekty zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dociera co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można stosować podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. Mniej więcej 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby móc z niej korzystać także w nocy, można magazynować energią słoneczną w akumulatorach. Warto dodać, że ilość energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc instalować baterie słoneczne nawet w krajach, położonych blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest ciepłe wnętrze naszej planety, można więc przypuszczać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy dowiercić się do głębokości na której występują gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu wykonać kolejny, poprzez który można czerpać wodę geotermalną. Pozyskana w ten sposób energia może być wykorzystana np. do ocieplania pomieszczeń domowych. Byłoby świetnie, jeżeli w najbliższej przyszłości zwiększył się popyt na alternatywne źródła energii i wykorzystanie pozyskiwanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem w dużej mierze utrudniającym korzystanie z energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena wymaganych do jej wytwarzania instalacji. Bez wątpienia wielką zaletą analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one absolutnie niegroźne dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt zdecyduje o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]